Ibsen

Ibsen er ei avdeling for born i alderen 3-4 år. Her legg me tilrette for at borna skal få knytte vennskap, utvikle leiken sin og oppleve mestring. Me er opptatt av at borna skal få vere med å påvirke sin eigen kvardag, og tar på alvor utspel og interesser borna kjem med.

På Ibsen vil borna møte:

- samlingstunder med interessante temaer

- mykje musikk både inne og ute

- forming og aktiviteter med ulike materialer

- voksne som tar dei på alvor

- Tilrettelagte arenaer for leik

- muligheter for å knytte gode vennskap

 -varmlunsj ein dag veka
 
 - ein turdag i veka

 - gruppeinndelte aktviteter


                                

 

 

 

Vegard Johan Olsen og  Therese Kvalvåg er pedagogiske leiarar på Ibsen. Ingunn Furubotten er barne og ungdomsarbeider. Anne Mette Bjørsvik, Anette Træland Berge og  Gudveig Bjotveit Steinhovden er pedagogiske medarbeidarar.