Ibsen

Ibsen er ei avdeling for born i alderen 3-4 år. Her legg me tilrette for at borna skal få knytte vennskap, utvikle leiken sin og oppleve mestring. Me er opptatt av at borna skal få vere med å påvirke sin eigen kvardag, og tar på alvor utspel og interesser borna kjem med.

På Ibsen vil borna møte:

- samlingstunder med interessante temaer

- mykje musikk både inne og ute

- forming og aktiviteter med ulike materialer

- voksne som tar dei på alvor

- Tilrettelagte arenaer for leik

- muligheter for å knytte gode vennskap

 -varmlunsj ein dag veka
 
 - ein turdag i veka

 - gruppeinndelte aktviteter


                                

 

 

 

Vegard Johan Olsen og  Reidun Hetlebakke Garrido er pedagogiske leiarar på Ibsen. Veronica Eggen Solmaz er pedagogiske medarbeidar og Karoline Vikebø er lærling dette året.