Grieg

Grieg er avdelinga for aldersgruppen 2-3 år.

På Grieg vil borna blant anna møte:

- samlingsstunder med tilpassa opplegg. Musikksamling, kristensamling, temasamling.

- "steg for steg" - opplegget som hjelper borna å bli kjende med og sette ord på kjenslene sine.

- tur i nærområdet og skogen 1-2 dager i veka. (gruppeinndelt)

- Tilrettelagt leik både ute og inne.

- støtte og hjelp til å etablere vennskap med dei andre borna på avdelinga

- formingsaktivitetar med ulike materialer.

Sølvi Anita Vikebø  er pedagogiske leiar på Grieg. Catrine Ryland Landsvik er barne og ungdomsarbeider.  Edit Hannisdal er pedagogisk medarbeider.
Ingrid Kolås er lærling.