/>

Grieg

Grieg er avdelinga for aldersgruppen 1-2 år.

På Grieg vil borna blant anna møte:

- samlingsstunder med tilpassa opplegg. Musikksamling, kristensamling, temasamling.

- tur i nærområdet og skogen 1-2 dager i veka. (gruppeinndelt)

- Tilrettelagt leik både ute og inne.

- støtte og hjelp til å etablere vennskap med dei andre borna på avdelinga

- formingsaktivitetar med ulike materialer.

Sølvi Anita Vikebø og Janne Glomnes er pedagogiske ledere på Grieg. Catrine Ryland Landsvik er barne og ungdomsarbeider.