Grieg

Grieg er avdelinga for aldersgruppen 1-2 år.

På Grieg vil borna blant anna møte:

- samlingsstunder med tilpassa opplegg. Musikksamling, kristensamling, temasamling.

- tur i nærområdet og skogen 1-2 dager i veka. (gruppeinndelt)

- Tilrettelagt leik både ute og inne.

- støtte og hjelp til å etablere vennskap med dei andre borna på avdelinga

- formingsaktivitetar med ulike materialer.

Sølvi Anita Vikebø og Marte Mellingen er pedagogiske ledere på Grieg. Catrine Ryland Landsvik er barne og ungdomsarbeider.  Edit Hannisdal er pedagogisk medarbeider.
Ingrid Kolås er lærling.