Søkje plass i barnehagen

Leiketun barnehage er med i samordna opptak i Alver kommune. Søknadskjema må sendast elektronisk via Alver kommune si heimeside.

Søknadskjema finn du her:  Link til Alver kommunes hjemmesider

PRISER (pr måned):

Heil plass (5dagar): 3230 kr + 300 kr i matpengar 

Søskenmodrasjon: 30% for fyrste søsken, 50% for andre søsken.