Kristen formålsparagraf - hva betyr det i barnehagen?

Leiketun barnehage har en vid praktisering av den kristne formålsparagrafen. Dette vises gjennom faste samlinger med fortellinger fra bibelen, samtaler og sanger med innhold knyttet til den. Vi har bordvers med takk til Gud for maten og velsignelse over måltidet. Barnehagen legger ekstra vekt på å markere de kristne høytidene som jul og påske.

Barnehagen jobber ut fra temaet nestekjærlighet og kristne grunnverdier. Vårt mål er å fremme toleranse, likeverd, omtanke og forståelse for hverandre. Vi er vennskapsbarnehage med en barnehage i Egypt. Dette er en barnehage som koptiske kristne driver i søppelbyen i Kairo. Leiketun barnehage støtter de med penger og forbønn. På denne måten får barna i Leiketun barnehage være med å hjelpe andre barn på en konkret måte. I forbindelse med dette bruker vi et pedagogisk opplegg som er tilrettelagt for barnehager. Tre av personalet har vært i Kairo for å se hvordan dette viktige arbeidet blir drevet, og de kan fortelle og inspirere både voksne og barn til å hjelpe barna i vennskapsbarnehagen vår.