DaVinci

Dette er avdelinga for dei største borna (4-6 år). På Da Vinci legg me vekt på å vere ute og bruke naturen. Me likar å holde på med ulike kreative aktiviteter. Leiken er viktig for oss, og me jobbar for å tilrettelegge for gode leikemuligheter.

                                                

  På DaVinci vil borna møte: 

- engasjerte og aktive voksne som forstår kor viktig borna sin leik er

- samlingstunder med interresante temaer ut frå borna sine innspel og interesser. 

- kristensamlinger

- varmlunsj ein gang i veka

- turdager  i skogen, på fjellet og ved sjøen

-  førskolegruppe for 5-åringane og språkgruppe for 4-åringane

- Vennskap

- Støttende voksne som veileder til godt samspel med dei andre borna. 

- Ein spannande, og lærerik kvardag med mykje leik.               

 

Marit Jøssang er pedagogisk  leiarar på DaVinci.
Erna Tunsberg Erstad og Veronica Fuglevand er pedagogiske medarbeidarar.    
Ingunn Furubotten er barneogungdomsarbeider.