/>

DaVinci

Dette er avdelinga for dei største borna (4-6 år). På Da Vinci legg me vekt på å vere ute og bruke naturen. Me likar å holde på med ulike kreative aktiviteter. Leiken er viktig for oss, og me jobbar for å tilrettelegge for gode leikemuligheter.

                                                

  På DaVinci vil borna møte: 

- engasjerte og aktive voksne som forstår kor viktig borna sin leik er

- samlingstunder med interresante temaer ut frå borna sine innspel og interesser. 

- kristensamlinger

- varmlunsj ein gang i veka

- turdager  i skogen, på fjellet og ved sjøen

-  førskolegruppe for 5-åringane og språkgruppe for 4-åringane

- Vennskap

- Støttende voksne som veileder til godt samspel med dei andre borna. 

- Ein spannande, og lærerik kvardag med mykje leik. 

 Vegard Askeland Olsen og Øystein Askeland er pedagogiske  leiarar på DaVinci.
 Anne Mette Bjørsvik, Veronica Fuglevand og Gudveig Bjotveit Steinhovden er pedagogiske medarbeidarar.