Velkommen til Leiketun barnehage!

Leiketun barnehage er ein 5-avdelings barnehage, med barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligg i Holtermandsvegen 2b på Frekhaug. Det er Frekhaug indremisjon som eig og driv barnehagen.

    -kunst, kultur og friluftsliv-

   

       Vi vektlegg:

  • trivsel, glede, leik og læring

  • god pedagogisk bemanning

  • aktiviteter i nærområder

  • vennskapsbarnehage i "søppelbyen" i Kairo

  • kunstprosjekt og skaparglede

  • filosofi