Åpningstider

Barnehagens er åpen frå 07.00 - 17.00

Gje melding dersom barnet kjem seinere enn 9.30

Barna må bli fulgt heilt inn på avdelinga.

Tydelige og gode rutiner for avskjed mellom foreldre og barnet avtales med barnet og personalet.

Barnet vert ikkje levert ut til andre enn dei som står oppført på avtalt skjema.

Det må avtales på forhånd dersom barnet blir henta av andre.