Munch

På Munch går det 14 born i alderen 2-3år. Saman med fire trygge og engasjerte voksne får borna utforske, undre seg, lære, og oppleve meistring. Borna er opptekne av å prøve ting sjølv, og å "klare sjølv", og dette er det god tid til på Munch.

På Munch vil borna blant anna møte:

- samlingstunder med tilpassa opplegg. Musikksamling, Kristensamling, Temasamling

- "steg for steg"- oppleggget som hjelper borna å bli kjende med og å sette ord på kjenslene sine.

- Tur i nærområdet og skogen 1-2 dager i veka (gruppeinndelt)

- Varmlunsj ein gang i veka

- Tilrettelagt leik både inne og ute

- Støtte og hjelp til å etablere vennskap med dei andre borna på avdelinga. 

- Formingsaktivitetar med ulike materialer 

 

Marie Dahle og Janne Sissel Bakkelid er pedagogiske leiarar på Munch. Irene Rødland Toft er barnehagelærer, Catrine Landsvik og Ingun Furubotten er barne-og ungdomsarbeidarar og Anne Mette Bjørsvik  er pedagogisk medarbeidar.