Ibsen

Ibsen er ei avdeling for born i alderen 3-4år. Her legg me tilrette for at borna skal få knytte vennskap, utvikle leiken sin og oppleve mestring. Me er opptatt av at borna skal få vere med å påvirke sin eigen kvardag, og tar på alvor utspel og interesser borna kjem med.

På Ibesn vil borna møte:

- samlingstunder med interessante temaer

- mykje musikk både inne og ute

- forming og aktiviteter med ulike materialer

- voksne som tar dei på alvor

- Tilrettelagte arenaer for leik

- muligheter for å knytte gode vennskap

-varmlunsj ein dag veka

- ein turdag i veka

- gruppeinndelte aktiviteter

 

Janne Glomnes og Therese Kvalvåg er pedagogiske leiarar på Ibsen. Edit Hannisdal, Gudveig Bjotveit Steinhovden og Veronica Fulglevand  er pedagogiske medarbeidarar.