DaVinci/Columbus

Dette er avdelinga for dei største borna (4-6år). På DaVinci legg me vekt på å vere ute og bruke naturen. Kvar dag har gruppa "Columbus" med seg forskjellige born på tur. Me likar å holde på med ulike kreative aktiviteter. Leiken er viktig for oss, og me jobbar for å tilrettelegge for gode leikemuligheter.

                                                

  På DaVinci vil borna møte: 

- engasjerte og aktive voksne som forstår kor viktig borna sin leik er

- samlingstunder med interresante temaer ut frå borna sine innspel og interesser. 

- kristensamlinger

- varmlunsj ein gang i veka

- turdager med gruppa Columbus i nærmiljøet, i skogen, på fjellet og ved sjøen

-  førskolegruppe for 5åringane og språkgruppe for 4åringane

- Vennskap

- Støttende voksne som veileder til godt samspel med dei andre borna. 

- Ein spannande, og lærerik kvardag med mykje leik.               

 

Marit Jøssang, Øystein Askeland og Vegard Olsen er pedagogiske leiarar på DaVinci/Columbus. Ingunn Furubotten er barne- og ungdomsarbeidar, Erna Tunsberg Erstad, Annlaug Isdal og Veronica Fuglevand er pedagogiske medarbeidarar.